Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Tegenwoordig is het mogelijk om zonder verwijzing van een (huis)arts naar de fysiotherapeut te gaan. De fysiotherapeut zal dan eerst een zogenaamde screening uitvoeren om te beoordelen of u met uw klacht aan het juiste adres bent. Als er een indicatie voor fysiotherapie is, wordt er vervolgd met een fysiotherapeutisch onderzoek. Er wordt een behandeldoel en –plan opgesteld, waarna de behandeling kan beginnen. Als er geen indicatie voor fysiotherapie is, wordt u doorgestuurd naar bijv. uw huisarts voor (aanvullend) onderzoek.

Fysio Combinatie Rijn en Gouwe

Wij zijn aangesloten bij Fysio Combinatie Rijn en Gouwe.
Fysio Combinatie Rijn en Gouwe is een gestructureerd samenwerkingsverband van 5 zelfstandige fysiotherapiepraktijken in Alphen aan den Rijn. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie met behoud van eigen identiteit per praktijk. In alle praktijken staat de begeleiding van de patiënt in de ”één op één” situatie centraal. Wij maken gebruik van elkaars expertise en specialisaties waardoor er betere en completere fysiotherapeutische zorg geboden wordt. Voor verdere informatie zie: www.fysiocombinatierijnengouwe.nl

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp – Van der Geer telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Contact

Henry Dunantweg 40B
2402 NR Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172-433322
E-mail: info@praktijkoskamp.nl